Changing the Face of Perinatal Mental Health Disorders in Israel

Support and Treatment for Maternal Mental Health

חבלי קשר הוא ארגון המעניק תמיכה ושירותים לאימהות המושפעות מדיכאון סב-לידתי כגון דיכאון אחר לידה ולמשפחותיהן, ומעלה את המודעות הציבורית לתחום בריאות הנפש לאחר לידה על מנת להסיר את הסטיגמה הקיימת כלפי מחלות אלה, המונעת מנשים לבקש ולקבל תמיכה וטיפול.

חבלי קשר

אחת מכל שבע אימהות ישראליות סובלת מדיכאון סב-לידתי (PMHD) במהלך ההיריון ו/או אחרי הלידה. טרגדיה שארעה בירושלים בשנת 2016 המחישה את הצורך לתמוך באימהות אלה  והניעה יוזמה שקמה כדי למנוע קורבנות נוספים.​

החזון שלנו

החזון של חבלי קשר הוא לשנות את הפרדיגמה עבור נשים הסובלות מדיכאון סב-לידתי ולהסיר את הסטיגמה המיוחסת להפרעות אלה, כדי לאפשר ולקדם טיפול אפקטיבי יותר.

הצורך

דוח של הכנסת שפורסם ב- 2017 מדווח שעל פי נתוני משרד הבריאות ההשערה היא שמתוך 180,000 לידות שאירעו בארץ במהלך 2016 משוער ש10%-15% מהאימהות סבלו מדיכאון סב-לידתי.מרבית הנשים הסובלות אינן מאובחנות באופן מקצועי או שהן מסרבות לקבל טיפול עקב הסטיגמה.

הן גם עלולות להיתקע באמצע התהליך עקב הבירוקרטיה המסובכת של מערכת הבריאות.

חזון חבלי קשר לשילוב השירותים החדשניים והמותאמים במיוחד לטיפול בבעיות אלה לתוך מערכת הבריאות הן ייחודיות לחבלי קשר ואינו  מקודם ע"י גורם נוסף כלשהו בארץ.

הפתרון

הפעילות בחבלי קשר מתקיימת בשלושה מישורים מקבילים למען נשים ומשפחות נפגעות דיכאון סב-לידתי:

טיפול חדשני ופרטני המוענק למטופלת בביתה

ע"י עו"ס קלינית בעלת הכשרה וניסיון ייחודיים בטיפול באימהות המתמודדות עם אתגרי בריאות נפש לאחר לידה. מטרת הטיפול לשפר את מצבה הנפשי של האם באמצעות הדרכה למפגשים חיוביים והעמקת היכולת להתחבר אל התינוק שלה ואל בני משפחה אחרים, ובמידת הצורך להכין את האם לחיפוש טיפול מקיף יותר ו/או ליווי פסיכיאטרי.. השיטה המשמשת לטיפול באימהות מבוססת על התוכנית הייחודית והמוצלחת Early Connections ב-Jewish Family and Children's Service of Greater Boston.

פיתוח מקצועי לאנשי מקצועות הבריאות

אחיות, רופאים ומטפלים. בימי הכשרה המועברים ע"י אנשי מקצוע מהמובילים בתחומם, בעלי ניסיון רב בתחום בריאות הנפש של האם, מקבלים המשתתפים כלים לזיהוי רגיש ויעיל של נשים הזקוקות לעזרה ולטיפול באמצעות השיטות הטובות ביותר לתמיכה בסובלות מדיכאון סב-לידתי.

העלאת מודעות באמצעות קמפיינים ארציים

כדי לנרמל הפרעות אלה, למגר את הבורות והבושה הנקשרות אליהן והמרתיעות את הזקוקות לעזרה מלקבלה. העלאת המודעות הציבורית דרך חינוך קהילתי ואירועים ציבוריים, תביא לידיעת הכלל את שכיחות הדיכאון הסב-לידתי בקרב אימהות חדשות ואת גורמי הסיכון, ובכך תאפשר לנשים ולמשפחותיהן לבקש ולקבל את העזרה והתמיכה הנחוצות להן .

מטרת חבלי קשר היא אוניברסלית: לטפל בכל אם הזקוקה לעזרה בתחום בריאות הנפש הסב-לידתי, לרוחב כל הקבוצות באוכלוסייה.